Auditor Systemu Zarządzania BHP wg norm PN-ISO 45001:2018


Kod i temat szkolenia:

SZB 02 - Auditor Systemu Zarządzania BHP wg norm PN-ISO 45001:2018


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie uprawnień do prowadzenia auditów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.


Dla kogo:

Szkolenie polecane jest dla kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania BHP.


Program szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w formie krótkich wykładów, moderowanych quizów, ćwiczeń na dokumentacji auditowej.
Program szkolenia:

 1. Wstęp
 2. Podstawowe definicje systemu zarządzania BHP
 3. Omówienie wymagań normy PN-ISO 45001:2018 z punktu widzenia auditora
 4. Projekt normy ISO 45001
 5. Omówienie podstawowych wymagań prawnych z zakresu BHP i PPOŻ
 6. Symulacja auditu - ćwiczenia
  • sporządzenie planu auditu
  • przygotowanie się do auditu, w tym sporządzenie listy pytań / listy kontrolnej
  • spotkanie otwierające
  • badanie auditowe - rozmowy z auditowanymi, notowanie uwag, spostrzeżeń i niezgodności
  • spotkanie zamykające
  • zapisywanie niezgodności
  • sporządzenie raportu z auditu

Egzamin - osoby, które zdadzą egzamin otrzymają certyfikat brytyjskiej jednostki certyfikującej DAS Certification Ltd


Zalecenia:

-


Terminy i miejsca szkolenia:

26-27.02.2019 - Katowice

15-16.04.2019 - Częstochowa

15-17.05.2019 - Zakopane


Adresy:

Uniwersytet Śląski - Wydział Teologiczny, ul. Jordana 18, 40-043 Katowice

Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "HYRNY" ul.Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane

Siedziba Biura "SYSTEM" Sp. Jawna, ul. Faradaya 53 lok.44, 42-202 Częstochowa


Cena:

800 zł netto (Cena promocyjna 880* zł netto) - Katowice, Częstochowa

1550 zł netto (Cena promocyjna 1500 zł netto) - Zakopane

* W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura "SYSTEM" oraz studenci.


Cena obejmuje:

Zakopane:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • wyżywienie
 • noclegi w pokojach 2-osobowych
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia

Katowice, Częstochowa

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia

Trenerzy:

Andrzej Kowalkow - Wykładowca w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ( min.): PCBC, WSZOP, CIOP UDT. Członek Komitetu Technicznego nr 276 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym w Warszawie. Członek Komitetu Technicznego Ośrodka Certyfikacji Kompetencji Personelu i Systemów Zarządzania przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Auditor wiodący Bureau Veritas Certification Polska.

i / lub

Dariusz Okraska - specjalista ds. zarządzania bezpieczeństwem i higieną, auditor wewnętrzny ZSZ, auditor angielskiej jednostki certyfikującej DAS Certification Ltd. i DAS Polska w zakresie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Współautor publikacji Verlag Dashoffer Seria norm ISO 9000. Nowoczesne zarządzanie firmą. Poradnik dla przedsiębiorstw w zakresie norm serii ISO 9001, ISO 14000 i PN-N-18000


Kontakt:

Dariusz Okraska tel. 34-321-43-80, 504-255-339, d.okraska@biuro-system.com

Andrzej Kowalkow tel. 34-321-43-80, 504-255-340, a.kowalkow@biuro-system.com


Dodatkowe informacje:

-


Jak zgłosić uczestnictwo w szkoleniu:
1. Pobierz formularz, wydrukuj, uzupełnij i prześlij na numer fax (34) 361 45 24.
2. Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres szkolenia@biuro-system.com.


Wpłaty na rachunek:
Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa lub na miejscu w dniu rozpoczęcia szkolenia, tylko po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu zgłoszenia na fax.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zadzwoń (34) 321 43 80.


                                     Pobierz formularz

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.