Konsultacje w zakresie migracji funkcjonujących w organizacjach SZBHP (wg PN-N-18001:2004, OHSAS 18001:2007) na wymagania nowej normy PN-ISO 45001:2018 - Warsztaty szkoleniowe


OPIS SZKOLENIA

SZB 05 - Konsultacje w zakresie migracji funkcjonujących w organizacjach SZBHP (wg PN-N-18001:2004, OHSAS 18001:2007) na wymagania nowej normy PN-ISO 45001:2018 - Warsztaty szkoleniowe

CEL SZKOLENIA

Zapoznanie uczestników warsztatów z wymaganiami nowej normy PN-ISO 45001:2018 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Wymagania i wytyczne stosowania.

Analiza luk w obecnie funkcjonującym SZBHP, opracowanie harmonogramu prac uzupełniających oraz praktyczne rekomendacje ich uzupełnienia i wdrożenia dostosowane do potrzeb uczestników.

GRUPA DOCELOWA

Warsztaty skierowane są do wszystkich zainteresowanych dostosowaniem swoich systemów do wymagań normy PN-ISO 45001:2018 jak również wdrożeniem, utrzymaniem i doskonaleniem SZBHP w tym właścicieli firm, kadry kierowniczej, pełnomocników, auditorów  i specjalistów ds. BHP.

PROGRAM SZKOLENIA

Zakres warsztatów szkoleniowo - konsultacyjnych obejmuje:

 1. Przegląd wymagań nowej normy PN ISO 45001:2018 w porównaniu z normami OHSAS 18001:2007 oraz PN-N-18001:2004 w tym:
  1. określenie czynników wew. i zew. związanych z procesami BHP 
  2. określenie zainteresowanych stron wew. / otoczenie bliskie -  zew. / otoczenie dalekie
  3. określenie, ocenę i wdrożenie ryzyk i szans oraz działań z nich wynikających
  4. role w organizacji
  5. udział i konsultacje pracowników
  6. planowanie sterowania operacyjnego
  7. outsourcing, zakupy, wykonawców
  8. monitorowanie, pomiary, analizy i oceny
  9. weryfikacja udokumentowanych informacji
  10. wytyczne prowadzenie auditów
  11. proces ciągłego doskonalenia
 2. Analiza luk na podstawie dokumentacji systemów zarządzania uczestników warsztatów
 3. Opracowanie i udokumentowanie procesu (ów) BHP
 4. Wypracowanie praktycznych rekomendacji uzupełnienia luk systemów zarządzania dostosowanych do potrzeb uczestników
ZALECENIA

Brak zaleceń

TRENERZY

Szkolenie poprowadzą wykładowcy posiadający bardzo bogate doświadczenie w zakresie wdrażania, doskonalenia oraz auditowania systemów zarządzania.

TERMINY I MIEJSCA

Terminy i miejsce do uzgodnienia z Klientem

W celu osiągnięcia maksymalnych efektów zalecana jest indywidualna forma warsztatów dedykowana dla jednej Organizacji.

CENA

Do uzgodnienie i uzależniona od ilości dni i miejsca warsztatów.

Członkowie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 45000 – ulga finansowa zgodnie z regulaminem składek członkowskich oraz w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura "SYSTEM" oraz studenci.

INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowych informacji odnośnie szkolenia udzieli:
Andrzej Kowalkow - tel. 504 255 340, a.kowalkow@biuro-system.com
Dariusz Okraska - tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com
Sekretariat - tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres zgloszenia@biuro-system.com

lub

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij i prześlij na numer fax (34) 361 45 24

JAK DOKONAĆ PŁATNOŚCI

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa lub na miejscu w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.


                                     Pobierz formularz

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.