Szkolenie okresowe BHP dla Pracodawców oraz Osób Kierujących Pracownikami


Kod i temat szkolenia:

BHP 01 - Szkolenie okresowe BHP dla Pracodawców oraz Osób Kierujących Pracownikami


Cel szkolenia:

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

Dla kogo:

 • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami
 • innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych)

Program szkolenia:

Dzień pierwszy

godz. 6.00 - 9.00  - Rejestracja Uczestników Szkolenia i śniadanie

Moduł I godz. 9.00 - 14.00

 1. Wprowadzenie do szkolenia
 2. Omówienie istotnych zmian wymagań prawnych z zakresu prawa pracy po 1.01.2017r (wynagrodzenie za prace, czas pracy, świadectwo pracy)
 3. Zmiany przepisów dotyczących czasu pracy oraz równego traktowania w zatrudnieniu
 4. Regulacje prawne dotyczące wykazu prac wzbronionych kobietom
 5. Odpowiedzialność pracodawcy i osób kierujących w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy
 6. Powołanie i działania Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 7. Omówienie istotnych zmian w zakresie uprawnień Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy

Moduł II godz. 15.00 - 18.30

 1. Gaszenie pożarów i ewakuacja pracowników. - Podstawy prawne ochrony ppoż, sposoby alarmowania, ostrzegania i postępowania przy zaistnieniu pożaru lub innych zagrożeń. Zasady bezpiecznej ewakuacji i drogi ewakuacyjne,
 2. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń – udzielenie pierwszej pomocy pracy 
 3. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Dzień drugi

Moduł III godz. 9.00 - 12.00

 1. Zmiany przepisów branżowych na dzień 01.01.2017 dotyczących bezpieczeństwa i higieny
 2. Ogólne wymagania bhp dla stanowisk, obiektów, maszyn i urządzeń  - kontrola zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy
 3. Prace szczególnie niebezpiecznych.
 4. Substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

Moduł IV godz. 12.00 - 14.30

 1. Badanie i ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy:
  1. Wypadek ciężki, zbiorowy, śmiertelny – definicje
  2. Obowiązki pracodawcy po zaistnieniu wypadków ciężkich, zbiorowych lub śmiertelnych
  3. Obowiązki zespołów powypadkowych

Dzień trzeci

Moduł IV c.d. godz. 8.30 - 13.30

 1. Omówienie przykładowych wypadków przy pracy wraz z analizą ich przyczyn i okoliczności (studium przypadków - ćwiczenia)
 2. Przedstawienie najczęściej powtarzanych błędów w prowadzeniu dokumentacji powypadkowej
 3. Działania prewencyjne w zakresie ograniczania wypadków przy pracy
 4. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - dobór środków organizacyjnych i ochronnych

Egzamin


Zalecenia:

Odbycie szkolenia wstępnego BHP


Terminy i miejsca szkolenia:

27.02-01.03.2019 - Zakopane

10-12.04.2019 - Bełchatów

15-17.05.2019 - Zakopane

12-14.06.2019 - Jastrzębia Góra


Adresy:

Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "HYRNY" ul.Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane

Hotel "Wodnik" Słok k/Bełchatowa 97-400, Bełchatów

Hotel "Astor" ul. Rozewska 38, 84-104 Jastrzębia Góra 


Cena:

1550 zł netto (Cena promocyjna 1450* zł netto)

* W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura "SYSTEM" oraz studenci.


Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • wyżywienie
 • noclegi w pokojach 2-osobowych
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia

Trenerzy:

Maciej Ujma - nadinspektor pracy w OIP Katowice oddział w Częstochowie. Członek sekcji specjalistycznej Państwowej Inspekcji Pracy „energetyka” oraz sekcji „nadzór rynku”. Wykładowca w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. Absolwent Politechniki Częstochowskiej Wydział Elektryczny, Specjalność przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej.

Pelagia Piega - wykładowca i doradca w zakresie Prawa Pracy w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach oraz Wyższej Szkole "HUMANITAS" w Sosnowcu. Ławnik Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w Sosnowcu. Do 2005 r. inspektor pracy - główny specjalista Państwowej Inspekcji Pracy -Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

Dariusz Okraska – Specjalista ds. bhp, wykładowca i praktyk z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, Członek Zarządu Oddziału w Częstochowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Auditor jednostki certyfikującej DAS Certification Ltd. i DAS Polska.  Konsultant i trener w zakresie systemu zarządzania BHP wg norm OHSAS 18001 i PN-N 18001.

Marek Iwiński - dowódca sekcji Państwowej Straży Pożarnej.


Kontakt:

Dariusz Okraska tel. 34-321-43-80, 504-255-339, d.okraska@biuro-system.com


Dodatkowe informacje:

Istnieje możliwość dodatkowej dopłaty do:

 • przyjazdu dzień wcześniej - Zakopane/Ustroń - 150 zł, Jastrzębia Góra - 200 zł
 • pokoju 1-osobowego - Zakopane/Ustroń - 100 zł, Jastrzębia Góra - 150 zł

szczegółowa informacja pod numerem telefonu (34) 321 43 80.

Organizator zastrzega możliwość zmiany kolejności wykładów i wykładowców w zależności od grupy szkoleniowej.


Jak zgłosić uczestnictwo w szkoleniu:
1. Pobierz formularz, wydrukuj, uzupełnij i prześlij na numer fax (34) 361 45 24.
2. Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres szkolenia@biuro-system.com.


Wpłaty na rachunek:
Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa lub na miejscu w dniu rozpoczęcia szkolenia, tylko po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu zgłoszenia na fax.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zadzwoń (34) 321 43 80.


                                     Pobierz formularz

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.