Ochrona środowiska


Opłaty za korzystanie ze środowiska
Wyliczenie na podstawie otrzymanych od firmy danych wysokości opłat za:

 • spalanie paliw w silnikach (np. pojazdy samochodowe)
 • spalanie paliw w kotłach
 • emisję technologiczną

Wymagania prawne
Sporządzamy wymagane prawem sprawozdania, ewidencje robione w oparciu o dane przekazane z firmy, takie jak:

 • sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadowej, prowadzenie ewidencji odpadów (wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie)
 • znalezienie odbiorcy odpadów i wynegocjowanie najkorzystniejszych warunków finansowych,pozyskanie numeru rejestrowego, organizacja i wsparcie przy zarządzaniu kontem w Bazie danych o produktach, produktach w opakowaniach i odpadach (rejestr Marszałka Województwa)
 • sprawozdawczość w zakresie gospodarki opakowaniowej (prowadzenie ewidencji wprowadzanych opakowań) organizacja i wsparcie przy współpracy z Organizacją Odzysku Opakowań S.A.
 • sprawozdawczość do KOBiZE, GUS, PRTR

Doradztwo
W ramach stałej współpracy zapewniamy opiekę merytoryczną dla firm polegająca na:

 • śledzeniu istotnych zmian w prawie środowiskowym mających znaczenie dla prowadzonej działalności,
 • sprawdzaniu umów z kontrahentami w świetle przepisów ochrony środowiska,
 • okresowych wizytach w firmach w celu kontroli dokumentacji środowiskowej,
 • komunikacja z organami administracyjnymi w zakresie wymagań prawych ochrony środowiska,
 • reprezentowanie podczas kontroli i audytów w zakresie wymagań prawnych,
 • prowadzeniu nadzoru nad badaniami i pomiarami emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska wykonywanych przez akredytowane podmioty zewnętrzne,
 • okresowe audyty wewnętrzne z zakresu ochrony środowiska.

Opracowanie dokumentacji i przygotowanie wniosków
Opracowujemy dokumentację do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń:

 • operaty wodnoprawne,
 • wnioski na wytwarzanie odpadów,
 • wnioski na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów,
 • zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych,
 • pozwoleń zintegrowanych.

Opracowujemy również dokumentację systemową w oparciu o normę zarządzania środowiskowego 14001:2015.

Ceny od każdej usługi ustalane są indywidualnie i zależą od wielkości firmy oraz rodzaju prowadzonej działalności.


Kontakt

Maciej Kostrzanowski tel. 504-255-341, e-mail: m.kostrzanowski@biuro-system.com

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.