Potwierdzeniem naszych kompetencji są:

  • referencje wydane przez naszych Klientów
  • wiele lat owocnej współpracy z Klientami
  • prowadzenie szkoleń i auditów dla uznanych jednostek certyfikujących
  • współpraca z renomowanymi jednostkami certyfikującymi w zakresie prowadzenia dla nich szkoleń i wykonywania auditów
  • członkostwo w Komitecie Technicznym Ośrodka Certyfikacji Kompetencji Personelu i Jednostek Edukacyjnych
  • członkostwo w Komitetach Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 270 i 276 oraz Komitecie Technicznym Ośrodka Certyfikacji Kompetencji Personelu i Jednostek Edukacyjnych
  • publikacje w poradniku wydawnictwa Verlag Dashoffer "Seria norm ISO 9000. Nowoczesne zarządzanie firmą. Poradnik dla przedsiębiorstw w zakresie norm serii ISO 9001, ISO 14000 i PN-N-18000."
  • wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w PUP w Katowicach
  • akredytacja  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na usługi doradcze w zakresie zarządzania jakością
  • certyfikat systemu zarządzania jakością wg ISO 9001

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.