Nasze dokonania:

  • opracowanie normy zakładowej dla Huty Częstochowa dotyczącej systemu zarządzania bhp, której rozwiązania znalazły się w normie PN-N-18001
  • wdrożenie pierwszego w Polsce systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 14001 już w 1997 roku
  • konsultacje w wybranych przedsiębiorstwach dotyczące ministerialnego projektu „Próbne wdrożenie wymagań Rozporządzenia EMAS"
  • uczestnictwo we wdrażaniu EMAS w administracji nowych państw członkowskich UE
  • uczestnictwo w projekcie dedykowanym bezpieczeństwu pracy w kontekście integracji polskiego i europejskiego hutnictwa
  • wdrożenie dużej liczby systemów zarządzania z zachowaniem polityki jakości
  • udział w kilkuset auditach systemów zarządzania
  • przeszkolenie aż kilkunastu tysięcy pracowników
  • obsługa kilkudziesięciu firm

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.